Wat is brainspotting?

Brainspotting is een relatief nieuwe therapie, ontwikkeld om mensen te helpen bij de verwerking van diverse emotionele problemen en/of trauma. Ook kan het ingezet worden bij persoonlijke ontwikkeling en het verbeteren van prestaties. Daarnaast is het kunnen verwoorden van jouw probleem geen vereiste. Brainspotting wordt o.a. ingezet bij:

  • Negatieve gedachten
  • Emotionele blokkades
  • Stressklachten
  • Burn-out
  • Trauma
  • Podiumangst , rij- en/of vliegangst
  • Creatieve blokkades
  • Lichamelijke pijn
  • Vage klachten


Hoe werkt brainspotting?

‘Where you look, effects how you feel.’ Een bekende uitspraak van David Grand, die brainspotting ontdekte vanuit de EMDR. Hij ontdekte dat emotioneel opgeslagen lading in het brein verbonden was, met een oogpositie. Deze oogpositie, het punt waar jij op dat moment naar kijkt, noemen we een ‘brainspot’. Een brainspotting therapeut lokaliseert dit punt. Vervolgens blijf jij naar dat punt kijken en luister je naar rustige muziek. Deze muziek stimuleert het brein. Ondertussen brengen jouw hersenen zelf een diepgaande verwerking op gang. Een verwerking, die bij gesprekstherapie vaak vele malen langer duurt.

Trauma en ons gestel.

De werking van ons brein verandert als we emotionele blokkades / trauma met ons meedragen.
Het kan onze stemmingen , geheugen, denkvermogen of fysieke gezondheid beïnvloeden.

Bewezen is, dat het brein makkelijker nieuwe verbindingen aanlegt, als het zich op meerdere zaken tegelijk focust. Het is een natuurlijk fenomeen, een functie van ons brein, die we onbewust inzetten. Denk bijvoorbeeld aan het leren bespelen van een muziekinstrument. Nader uitgelegd is het natuurlijk fenomeen, iets wat we kunnen zien, horen of voelen in het volgen van een afwisselend patroon, dat van links naar rechts beweegt. Bijvoorbeeld geluid of vibratie van het ene oor naar het andere. Of als onze ogen een pointer volgen, die van links naar rechts gaat. Daarom gebruiken we tijdens brainspotting muziek. Gedurende het verwerkingsproces worden nieuwe verbindingen aangelegd en lost lading in het brein op. Anders geformuleerd kunnen we zeggen. Negatieve herinneringen die vrijkomen resulteren in pijnlijke gevoelens, die vervolgens overgaan in meer opluchting en een gevoel van rust en vrede.    


Hoe effectief is brainspotting?

Keer op keer zien we de indrukwekkende effecten van deze methode in de praktijk, alsmede in onze trainingen. Toch presenteert Grand, brainspotting niet als een gevestigde therapie. Hij spreekt van een methode, die voortdurend in ontwikkeling is. We hebben nog altijd meer vragen dan antwoorden. Deze open, eerlijke en nederige houding, is er één die mij persoonlijk raakt en erg aanspreekt. De effecten worden als erg krachtig en baanbrekend ervaren. De methode werkt diepgaand en is te combineren met andere vormen van therapie. Niet voor niets, noemt Grand de methode ‘very powerfull’. Daarnaast wordt het ondergaan van brainspotting laagdrempelig en als relatief zacht ervaren.

Wereldwijd zijn over 52 landen inmiddels 13.000 brainspotting therapeuten actief.